امروز با گروه برسام تجهیزراد تصمیم گرفتیم تا مقاله قبلی یعنی مقاله آتونیکس را کامل تر کنیم از این رو تصمیم گرفتیم در شاخه سنسورها مقاله ای بنویسیم که اطلاعات کافی را درمورد سنسورهای آتونیکس بدست آورید. سنسور چیست؟ کلمه …
ادامه مطلب