همکاری باشرکت های پتروشیمی رجال،ظریف مصور،چینی زرین،گروه صنعتی انتخاب،یلدا،صبافولادمنظومه،صنایع کاشی نایین،گروه صنعتی گیتی پسند و….

تنهابخشی ازافتخارات این شرکت میباشد.

[porto_carousel stage_padding=”40″ margin=”10″ autoplay=”yes” autoplay_timeout=”1000″ items=”6″ items_lg=”4″ items_md=”3″ items_sm=”2″ items_xs=”1″ show_nav=”yes” nav_type=”rounded-nav” loop=”yes” el_class=”m-t-xl m-b-xl”]
[/porto_carousel]